Advertentieregels

 

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Om Stomamateriaalover.nl zo schoon en overzichtelijk mogelijk te houden, hebben we regels opgesteld voor het plaatsen van een advertentie:

 

1. Stomamateriaalover.nl is een advertentieplatform

1.1 Stomamateriaalover.nl is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen van stoma gerelateerde producten en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

1.2 Stomamateriaalover.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website

2.1  Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een advertentie:

a. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten.

c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object te plaatsen.

e. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst, te weten Gezocht, aangeboden en Goede doelen en lesmateriaal.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om in een advertentie websites te vermelden of links naar websites op te nemen.

f. Het is niet toegestaan anders dan stomagerelateerde producten aan te bieden.

g. Het is niet toegestaan geld te vragen voor de aangeboden producten. Alleen, indien het product wordt verzonden, de verzendkosten van het betreffende product mag worden gevraagd.

h. Het is niet toegestaan om geneesmiddelen aan te bieden. (Neem contact op met je apotheek)

2.4 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. In de titel en tekst van de advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

b. In de titel of de tekst van de advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

c. Het product mag alleen in de tekst van de advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

 

3. Het plaatsen van een advertentie

3.1. Een advertentie plaatsen

Een adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop 'versturen' op de website. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdersnaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.

3.2. Totstandkoming advertentieovereenkomst tussen Stomamateriaalover.nl en adverteerder

a. Nadat de adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'versturen' een advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de advertentie kan de adverteerder onder de knop ‘Voorbeeld’ een voorbeeld van de advertentie zien. De adverteerder kan de advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Versturen’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst tussen Stomamateriaalover.nl en de adverteerder bij advertenties tot stand.

3.3. Periode dat een advertentie op de website blijft staan

Advertenties blijven tenminste 6 maanden op de website staan. 
Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de adverteerder een bericht onder de advertentie te plaatsen dat het topic kan worden gesloten zodat wij de advertentie kunnen sluiten of verwijderen.

Bij verkoop van het product dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de advertentieovereenkomst tussen u en Stomamateriaalover.nl, en is Stomamateriaalover.nl haar verplichtingen onder de advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

 

4. Veilig handelen

4.1. Betaling

Om veilig te handelen dien je bij voorkeur het stomamateriaal pas naar de ontvanger te sturen zodra deze heeft betaald.

4.2. Beslist zelf

De adverteerder beslist zelf aan wie hij of zij het materiaal verzend. Indien een goed doel op de advertentie reageert en je wilt het liever verzenden naar een stomadrager, is dit je goed recht. Jij beslist waar je materiaal heen gestuurd wordt.

 

5. Ontbindingsrecht

5.1 Op het plaatsen van een advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

5.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) van de website zijn verwijderd of zijn geplaatst door gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Stomamateriaalover.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

5.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Stomamateriaalover.nl de advertentieovereenkomst is nagekomen.

 

6. Melden van illegale of inbreukmakende advertenties aan Stomamateriaalover.nl

6.1. Meldingen van advertenties in strijd met de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gedaan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.2 Misbruik van het melding maken wordt gezien als een handeling in strijd met de gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

 

7. Wij geven geen garanties

7.1. Adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten af te nemen. Stomamateriaalover.nl geeft daarover geen garantie.

7.2. Stomamateriaalover.nl kan u ook niet garanderen dat de producten die door adverteerders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

 

8. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid Stomamateriaalover.nl

8.1. Iedere gebruiker vrijwaart Stomamateriaalover.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,

(ii) het gebruik van via de website gekochte producten

 

9. De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

9.1. Stomamateriaalover.nl kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op onze social media of nieuwsbrief.

 

10. Wijzigingen

10.1. Stomamateriaalover.nl kan de website of delen daarvan, waaronder de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.