Gratis aanbieden en afnemen van overtollig stomamateriaal

 

Deze website is ontwikkeld voor en door stomadragers en hun omgeving. Zodat mensen die materiaal over hebben, om wat voor reden dan ook, deze gratis (tegen verzendkosten) ter beschikking kunnen stellen voor mensen en goede doelen die daar enorm mee geholpen zouden zijn. Om een steentje bij te dragen tegen de verspilling in de zorg.

 

Note: Het is niet de bedoeling dat je op deze websites naar nieuwe producten zoekt om uit te testen. Wij adviseren om dit altijd in overleg met je stomaverpleegkundige te doen. Ook is deze website niet bedoeld voor commerciële doeleinden.